Enter your keyword

Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

AVRUPA LİSANLARI MERKEZİ’ ne başvuran her öğrenciye yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı seviye belirleme testi uygulanır.Eğer başvuru sahibi TOEFL, TOEIC, IELTS ÜDS TOEIC gibi özel sınavlara hazırlanmak için İngilizce eğitimi almayı amaçlıyorsa, verilen seviye tespit sınavı söz konusu amaçlara uygun farklı sınavlar olacaktır. Öğrencilerin İş İngilizcesi, ESP, ELP gibi mesleki/özel ihtiyaçlara odaklı çalışmalar yapmayı arzu etmesi halinde ve/veya özel ders alarak kısa sürede belli bir hedefe ulaşmayı arzu etmeleri durumunda, seviye sınavını takiben bir de İhtiyaç Analizi uygulanmak suretiyle sadece İngilizce ile ilgili durumları değil, aynı zamanda da İngilizce’yi ne zaman, nerede, hangi şartlar içinde kullanmayı hedefledikleri tespit edilerek olası en doğru sınıflara yerleştirilmeleri ya da en uygun programların düzenlenmesi sağlanır.

Kayıt olduğu program/sınıf/seviye ne olursa olsun, her öğrenciye bir “eğitim danışmanı” atanır. Eğitim danışmanları, öğrencilerin AKADEMİ AVRUPA LİSANLAR MERKEZİ’ındeki eğitim deneyimlerinin başından sonuna kadar okulun sunduğu tüm öğrenme fırsatlarından azami faydayı sağlamalarını temin etmek için gereken desteği verir; öğrencilerin devam durumlarını takip eder; gerekli olan durumlarda bağlı oldukları şirketlerle ya da velileriyle iletişim kurarak başarı durumları, devamları vb konularda doğru bilgi akışını ilk ağızdan sağlarlar.

Alınan eğitim programının türüne göre, öğrencilerin takip etmesi gereken kitap ya da materyaller ile eğitim süreçlerini en iyi biçimde değerlendirmelerini sağlayacak bilgilerin yer aldığı dosyalar, eğitim danışmanlarınca öğrencilere verilir. Benzer biçimde, öğrenciyle ilgili tüm gerekli bilgiler de katılacağı sınıfın veya yapılacak özel dersin öğretmen(ler)ine iletilir.

Herhangi bir öğrencinin, 1 haftadan az olmamak üzere, kabul edilebilir insani nedenlerle derslere devam edememesi ya da sınıf ortalamasına göre takviyeye ihtiyacı olduğu öğretmenince belirtilmesi halinde, eğitim danışmanı tarafından ücretsiz telafi dersleri düzenlenebilir.

Hafta boyunca düzenlenen ücretsiz konuşma grupları ise her öğrencinin katılımına açıktır.

Sohbeti başlat.
Bilgi almak istiyorum.
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz.