Enter your keyword

Genel İngilizce

Genel İngilizce

Seviyelerimiz: BeginnerElementaryIntermediatePre-IntermediateUpper-IntermediateAdvanced

Yüksek standarttaki eğitim sistemimizle İngilizce dilbilgisini ayrıntılı olarak öğrenebileceğiniz, İngilizce bilgilerinizi; okuma, yazma, dinleme ve bu aşamalar sizi sürekli geliştirilecektir. Kurs süresince kelime hazinenizin artırılmasına önem verilerek pedagojik formasyon eğitimine sahip  uzman Türk ve Yabancı öğretmenlerle dersler verilmektedir. Öğretmenlerimiz gelenekselci bir öğretim tarzı yerine dersleri ilginç ve eğlenceli metodlarla öğrencileri sıkmadan sıcak bir atmosferde dil öğretmektedirler.

Öğretmenler öğrencilerimizle kişisel olarak özel  ilgilenmekte ve çeşitli aktivitelerle bol pratik ortamı yaratılmaktadır.

PROFICIENCY – COPE

Bu sınavlar, Özel Üniversitelerde okuyan öğrencilerin hazırlık sınıflarını geçebilmeleri için yapılan “İngilizce Yeterlik” sınavlarıdır. Öğrencilerin sınav için tam puan olan 150 üzerinden en az %60 oranında başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınav dört bölümden oluşur; Okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma.

Okuma :

Bu bölümde, öğrencilerin İngilizce okuma ve kelime bilgilerinin sınandığı çeşitli uzunlukta okuma parçaları ve okuma parçasıyla ilgili 40 soru verilir. Bu 40 soru için verilen süre 1 saat 30 dakikadır.

Dinleme :

Öğrencilerin İngilizce dinleyip anlama becerilerini ölçen bu bölümde dinleme parçaları verilir. Bu parçalar iki kez öğrencilere dinletilir. Bu bölümde toplam 30 soru vardır ve bu soruların 35 dakika içinde yanıtlanmaları istenir.

Dilbilgisi :

Dilbilgisi bölümünde öğrencinin bu zamana kadar geldiği gramer seviyesinin ölçülebilmesi için boşluk doldurmalı parçalar, eksik cümleler ve diyaloglar verilmekte, eksik ve boş bırakılmış kısımlara anlam bütünlüğünü en iyi şekilde sağlayan kelimelerin yerleştirilmesi beklenmektedir. Sınavın bu bölümünün tamamlanma süresi 1 saattir.

Yazma :

Öğrencilerin yazma becerilerini ölçmek için bu bölümde iki konu seçenek olarak verilir ve bunlardan birinin seçilerek yaklaşık 350 kelimelik bir kompozisyon yazılması istenir. Öğrenciler, kompozisyonu 1 saat 15 dakika içinde bitirmek zorundadırlar.

Avrupa Lisanları Merkezi olarak yılların verdiği tecrübemiz, bu tür sınavlarda başarıyı getiren en önemli faktörün sınav tekniği olduğunu göstermiştir. Bu nedenle özel amaçlı bu tür sınavlara yönelik hazırlamış olduğumuz yoğun programlarda kursiyerlerimize zamanı en iyi şekilde kullanabilmeleri için sınav teknikleri öğretilmekte ve okuma, yazma, dinleme gibi genel İngilizce becerilerini geliştirici konular işlenmektedir. Sık sık yapılan testler ile de kazandırılmış olan becerilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Okul Öncesi İngilizce Eğitimi

Avrupa Lisanları, her zaman olduğu gibi okul öncesi yabancı dil öğretiminde de bir ilke imza atmıştır ve başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. 3-6 yaş grubu için her gün biraz daha geliştirerek mükemmelleştirdiği eğitimi uygulayan Avrupa Lisanları Merkezi,anaokulu öğrencilerine de eğitim verebilecek düzeyde sektörde liderliğini sürdürmektedir.

Avrupa Lisanları Merkezi ’de eğitimin yaşı yoktur. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren kurumumuz, İngilizce Temel Eğitim Programında 3-6 yaş arasındaki çocukların anlama kabiliyetlerini, hareket becerilerini, zihinsel ve sosyal gelişimlerini oyunlarla destekleyerek anaokullarında eğitim vermektedir. Bu programın amacı, çocuklarımızın 3 yaşından 6 yaşına kadar özel bir eğitimle İngilizce öğrenmelerini sağlamaktır. Çocuklarımız İngilizceyle yeni tanıştıkları için eğitmenlerimize düşen görev oldukça büyüktür.

İnilizce kursumuzdaki akademisyenlerimiz, bu yaştaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak onların eksikliklerini gidermek için motivasyonlarını daima canlı tutmaktadırlar.

3-6 yaş grubu çocuklarımızın okuma – yazma bilmediklerini göz önünde bulundurarak eğitmenlerimiz, kullandıkları öğretim metodlarında önemli noktalara dikkat etmektedirler;

• Renkli karakterlerin bir araya geldiği sınıflarımızda derslerimiz eğlenceli bir şekilde işlenmektedir. Kullandığımız kuklalar çocuklarımızın derse olan ilgilerini en üst düzeyde tutmaktadır ve onların dünyalarına girmemizi kolaylaştırmaktadır.

• Derslerde canlandırdığımız dramalar onların ilgilerine yanıt vermekte ve onları yabancı dili kullanmaya teşvik etmektedir.

• Kelime öğretirken kullandığımız renkli resim kartları onların görsel zekalarını geliştirmektedir.

• Hazırlanılan materyaller, sınıfta kullanılan şarkılar, öğrencilerimize keyifli bir oyun alanı yaratmakta ve çocuklarımız oynarken öğrenmektedir.

• Görsel, işitsel ve duyuşsal zekalara ayrı ayrı hitap ederek, pasif kalmış yetenekler ön plana çıkartılmakta ve çocuklarımızın farkında olmadan sağlam bir İngilizce temeli almaları sağlanmaktadır.

Avrupa Lisanları Merkezi, yıllardır eğitim verdiği kreş ve çocuk yuvalarında gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla bu konudaki başarısını ispatlamıştır.

 

İlköğretim İngilizce Eğitimi

İlköğretim çağında İngilizceyle ciddi anlamda ilk kez karşılaşan çocuklarımız için bu dönemdeki dil eğitimi ve öğretiminin önemi büyüktür. Çocuklarımız, deneyimli eğitmenlerimizin ve uzman kadromuzun yardımlarıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi becerilerini geliştirmektedir. Avrupa Lisanları Merkezi İngilizce kursu olarak, çocuklarımızın bu becerileri kullanarak kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamaktayız. Bu sayede İngilizceyi onların sevmediği ve sıkıntı yaşadığı zorunlu bir ders olmaktan çıkarıp, hayatlarının her alanında onlara fayda sağlayacak bir iletişim aracı haline getirmelerine destek olmaktayız.

İngilizce kursumuzda uyguladığımız özel programlar, çocuklarımıza etkili öğrenme ortamı yaratarak onların gelişim düzeylerine ve niteliklerine uygun şekilde öğrenimlerini hızlandırmaktadır. Çocuklarımızın önce yabancı dili anlamaları, daha sonra basit kalıpları kullanarak zorlanmadan konuşmaları sağlanmaktadır.

Bu eğitimler, 6-14 yaş arasındaki ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak, yerli ve yabancı eğitmenlerce sunulmaktadır. Eğitimler, “gençlere yönelik dil eğitimi” konusunda uzmanlaşmış eğitmenlerce, gençlerin algı seviyelerini ve dikkatlerini üst düzeyde tutacak şekilde içeriklendirilmiştir.

Çocuklar için özel hazırlanmış eğitim programlarımız onların küçük yaşta ileri seviye İngilizceyi sahip olmalarını sağlamaktadır.

Bu eğitimlere öğrencilere, henüz dil öğrenmeye yetenekleri üst düzeyde iken, İngilizce’nin tam anlamıyla kazandırılması hedeflenmektedir.

İlköğretim 4.sınıfta çocuklarımız İngilizce ile ilk kez karşılaşmaktadırlar. Bu tanışmanın en sevimli ve eğlenceli şekilde gerçekleşmesi dil gelişimlerini ve öğrenimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu amaçla ilköğretim 2. sınıftan itibaren öğretime başlayıp, çocuklarımızın İngilizce’yi bir ders olarak değil bir iletişim yöntemi olarak görmelerini sağlamak için alanında uzman eğitim kadromuz ile değerli varlıklarımıza destek olmak için buradayız.

Öğrencilerimiz yaş ve seviye durumlarına ingilizce kursumuzda özel sınıflarda eğitim görmektedirler. Öğretimdeki ilk hedefimiz İngilizce’ yi çocuklara sevdirmektir. Eğlenceli oyunlar, renkli kartlar ve sevimli İngiliz kuklalar ile geçen derslerde öğrencilerimiz bunu bir ders olduğunu fark etmeden oyunu öğrenmeye ya da kuklamızla iletişim kurmaya çalışırken hedeflenen düzeyde İngilizce seviyesine de ulaşmaktadır. Öğrenim düzeyine göre okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarında gelişimleri sağlanmaktadır.

Kullanılan sistem,eğlenceli kitaplar, oyunlar ve çocuk gruplarında uzmanlaşmış eğitim kadromuz ile İngilizce çocuklarımız için bir ders olmaktan çıkar ve zorunluluk değil eğlenme yöntemi haline dönüşür. Bu sistem ile öğrencilerimiz bilişsel olarak kritik dönem olarak adlandırdığımız dil öğrenim dönemleri geçmeden uygun yöntemlerle eğitim aldıklarından dolayı kısa sürede önemli bir gelişim düzeyine ulaşırlar ve gelecekte alacakları yabancı dil eğitimlerine yatkınlık gösterirler.

Programın İçeriği:

Gramer
Dinleme
Kelime Bilgisi
Çeviri
Metin Okuma / Metin Oluşturma
Test Çözme Teknikleri
  

KURUMLAR İÇİN DİL EĞİTİMİ:

Avrupa Lisanları Merkezi’nin birlikte çalıştığı kurumların, bu günkü başarısında, yükseliş ve ilerleyişinde etki rol almış olması bizleri gururlandırmaktadır.

Avrupa Lisanları Merkezi kurumlara özel programlar sunarak, kurum çalışanlarına yönelik İngilizce ve mesleki eğitim vererek kurum içi çalışanların kalifikasyonunu ve performansı artırmaktadır.
 

İş İngilizcesi:

Programın amacı, kişilerin ingilizceyi etkili biçimde kullanarak, dış ticaret ilişkilerinde rahat iletişim kurabilmelerini sağlamak ve bunun sonucunda iş hayatlarında istedikleri verimi almalarını sağlamaktır.

İş İngilizcesi programı, katılımcıların meslek grupları, konumları ve iş ilişkileri göz önünde bulundurularak, Türk ve yabancı akademisyenler eşliğinde, özel gruplar olarak ya da birebir çalışma şeklinde yürütülmektedir.

Eğitim süresince, 

• İletişim kurma, (Yoğun olarak dinleme ve konuşma destekli)
• Bilgi alışverişi,
• Etkili sunuş teknikleri,
• Toplantı Teknikleri,
• Telefonda etkili konuşma,
• İş yazışmaları (Email, faks, mektup)

gibi konular üzerinde yoğun olarak durularak, yapılan pratiklerle katılımcıların tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.

Özel Amaçlı Diğer Programlar:

Avrupa Lisanları Merkezi olarak kursiyerlerimizi özel olarak hazırladığımız başlıca programlar;

• Büro Yönetimi – Yönetici Asistanı ingilizce eğitimi,

• Yurt dışına çıkmayı düşünenler için, günlük gereksinimleri karşılamaya yönelik ingilizce eğitim programı (Havaalanı, ulaşım, konaklama, restoran, alışveriş, banka işlemleri vs.),

• Askeri okullar ve Polis Koleji/Akademisi programlarına paralel ingilizce eğitim programı.

Seviyelerimiz: BeginnerElementaryIntermediatePre-IntermediateUpper-IntermediateAdvanced

Sohbeti başlat.
Bilgi almak istiyorum.
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz.